White poolish

White Poolish tin

£2.50

Allergen: Wheat

White Shipton Mill flour made with a pre ferment

Out of stock